ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการเรียกใช้บริการ

  “ทางโทรศัพท์ 

โทร.053-601-622 : 053-715-237 : 095-851-3736
แจ้งเรียกรถ/จองรถ
1.แจ้งวัน,เวลา,(จองรถ)
2.แจ้งสถานที่รับ …………………………………
3.แจ้งสถานที่ส่ง ………………………………..
4.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์……………………………..


  Line Application 

      ID LINE : Taxipersonal 
แจ้งเรียกรถ/จองรถ
      1.แจ้งวัน,เวลา,(จองรถ)
      2.แจ้งสถานที่รับ …………………………………
      3.แจ้งสถานที่ส่ง ………………………………..       
      4.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์……………………………..   

เมื่อแจ้งขอมูลครบถ้วนแล้ว  รอสักครู่ ทางแท็กซี่คอลเซ็นเตอร์ จะดำเนินการหารถที่ใกล้ที่สุด (ใช้ระยะเวลา 5-15 นาที) คนขับจะโทรศัพท์หาลูกค้าอีกครั้ง เพื่อสอบถามจุดรับลูกค้าอีกครั้ง

แท็กซี่คอลเซนเตอร์ เชียงราย (แท็กซี่เชียงราย) Taxi Chiangrai

ปิดโหมดสีเทา